Naše služby


Personální služby

Nabízíme především agenturní zaměstnávání (outsourcing lidských zdrojů) a recruitment, ale jako poskytovatel kompletních personálně-poradenských služeb jsme schopni uspokojit veškeré personální potřeby.

V rámci spolupráce se zákazníky poskytujeme tyto služby:


  • dočasné přidělení zaměstnanců v požadované kvalitě a množství (včetně vedení zaměstnanců – koordinátorů a kompletní vedení související mzdové a personální agendy a administrativy spojené s pracovně právními vztahy)
  • try & hire – možnost převzetí agenturního zaměstnance do kmenového stavu (prodloužení zkušební doby)
  • recruitment – zprostředkování zaměstnanců - nábor a výběr specialistů různých profesí a oborů
  • testování – individuální profesní diagnostika, testy osobnosti, aj.
  • outsourcing HR - přenos operativních/rutinních záležitostí HR oddělení na externího dodavatele
  • outplacement - odborná pomoc při hledání nového pracovního uplatnění propuštěných zaměstnanců
  • payroll - zpracování pracovně právní agendy až po výpočet a výplatu mezd
  • personální poradenstvíAgenturní zaměstnávání

Krátkodobé a dlouhodobé přidělení agenturního zaměstnance

Jde o náročnou spolupráci, kdy agentura musí splňovat všechny pracovně-právní náležitosti, a to jak vůči spolupracující firmě a zaměstnancům, tak především vůči státním úřadům. Naši agenturní zaměstnanci jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k objednavateli na základě "Dohody o dočasném přidělení" mezi agenturou a objednavatelem, a písemné "Objednávky k dočasnému přidělení".

Uživatel řídí, organizuje a kontroluje práci dočasně přidělených zaměstnanců. My, jako agentura práce a zaměstnavatel jsme zodpovědní za nábory, vstupní lékařské prohlídky, školení, ochranné pomůcky a dále řešíme veškerou administrativní, personální a mzdovou agendu.

Se zaměstnanci uzavíráme trvalé nebo dočasné pracovně-právní vztahy. Přidělení zaměstnanců je realizováno v souladu s ustanoveními §308 a následujících, zákona č. 262/2006 zákoníku práce.
Jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání (licence MPSV).

Systém práce

Komunikace s klientem je vždy zahájena schůzkou s obchodním manažerem agentury, který s klientem konzultuje jeho potřeby, představy, specifika provozu a možnosti řešení problémů s lidskými zdroji. Na základě této konzultace navrhne konkrétní řešení včetně vyčíslení nákladů spolu s nástinem možných termínů pro realizaci. Pokud klient s návrhem souhlasí, je připravena smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců, jejíž podpis je základním předpokladem pro zahájení realizace spolupráce.

Následně spolupráce většinou probíhá na úrovni jednotlivých provozoven klienta a náborových pracovníků agentury. Provozovny klienta zasílají konkrétní objednávky, které jsou náborovými pracovníky a následně koordinátory realizovány, tj. probíhá nábor zaměstnanců odpovídající požadavku zákazníka (uživatele) a je zpracována veškerá související pracovně-právní agenda, aby zaměstnanci mohli nastoupit k výkonu práce u klienta, včetně školení BZOP, PO, zajištění vstupní lékařské prohlídky a poskytnutí ochranných pracovních pomůcek/ oděvu.

Realizační team

Pro realizaci zakázky je vždy vyčleněn koordinátor, který je k dispozici pro operativní řešení provozních potřeb zákazníka, potřeb zaměstnanců i řešení vzniklých situací. Tento pověřený pracovník Agentury pak se svým týmem jako jsou pracovníci náboru, finanční a mzdová účetní pracuje tak, aby dokázal co nejlépe a nejpružněji plnit požadavky zákazníka i zaměstnanců.
Standardně jsou stanoveny také odpovědné kontaktní osoby pro jednotlivé pobočky/ provozy, jejichž seznam včetně kontaktů klient obdrží.

Nábor a výběr zaměstnanců

Pracovníci se v první řadě rekrutují z databáze prověřených osob nebo jsou vhodní pracovníci vybíráni náborovými pracovníky v ČR, SR nebo Polsku.

Školení, Motivace, Pracovní výkon

Po celou dobu trvání spolupráce se zákazníkem je naším cílem poskytnout zaměstnancům servis zajišťující veškeré jejich potřeby související s výkonem práce a v maximální míře ve spolupráci se zákazníkem ovlivňovat pracovní výkon zaměstnanců, motivaci a stabilizaci zaměstnanců, jakost a kvalitu práce, bezpečnost práce, školení zaměstnanců, řešení potřeb či problémů vzniklých během provozu.

Account Management - Reporting, KPI

U některých zákazníků je součástí spolupráce pravidelný reporting – sledování předem stanovených KPI (vykrytí, nemocnost, fluktuace aj.) a pravidelné (většinou čtvrtletní) vyhodnocení spolupráce a posouzení kvality poskytovaných služeb. Za tímto účelem přidělujeme klientovi Account Managera.


Recruitment

Vyhledáme pro Vás kvalitní zaměstnance dle Vašeho požadavku, od nejnižší pozice přes specialisty až po vrcholové manažery. Jsme schopni připravit náborové kampaně na míru podle Vašeho přání. Naši specializovaní konzultanti Vám zajistí komplexní náborový servis. Poskytneme Vám individuální přístup s respektem ke specifickým požadavkům a firemní kultuře. Náborový proces zahrnuje:

Specifikace pozice – upřesnění a pochopení obsazované pozice a firemní kultury dané společnosti
Search – inzertní kampaň, vlastní databáze, network, sociální sítě, přímé oslovení
Selekci – telefonické kontakty, osobní pohovor
Testování uchazečů
Ověřování referencí
Konečné výběrové řízení

V průběhu náborového procesu je Vám k dispozici pověřený specialista-konzultant, který Vás pravidelně informuje o průběhu výběrového řízení na zadanou pozici.

K dosažení snížení fluktuace a zvýšení kvality poskytované služby sledujeme výkon a spokojenost kandidáta na novém pracovišti. Zároveň kontrolujeme i spokojenost společnosti s námi vyhledaným zaměstnancem.

2010 © PAVMART PSV, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
internetové stránky vytvořila firma F&S