O SPOLEČNOSTI


Společnost PAVMART PSV se zaměřuje na poskytování kompletních personálních služeb. Od agenturního zaměstnávání, zprostředkování práce (recruitment) po poradenskou činnost, a to především v oblasti automobilového průmyslu.

Společnost PAVMART PSV úspěšně pokračuje v personální činnosti zahájenou majitelem společnosti již v roce 1998 a má dlouholeté zkušenosti na trhu práce ve všech odvětvích průmyslu a hospodářství, od zemědělství přes potravinářství, obchod, logistiku, po výrobní podniky a subdodavatele automobilového průmyslu.

PAVMART PSV se specializuje zejména na dodávku pracovních sil pro dělnické profese k výrobním, montážním či balicím linkám, nicméně je schopna uspokojit i požadavky na zajištění odborně kvalifikovaných zaměstnanců. Při práci využíváme procesní pracovní postupy a moderní informační technologie. Tým profesionálních zaměstnanců s vysokou mírou orientace na zákazníka má zkušenosti s uspokojováním potřeb velkých českých i zahraničních společností. Veškerá administrativa spojená s pracovními silami je zajištěna agenturou (nábor, zpracování výplaty mezd, odvodů a daní).

Společnost je řízena zákaznickými potřebami v souladu s hodnotami, které spoluvytvářejí firemní kulturu a na základě kterých jsou konstruovány a prováděny služby, firmou poskytované.
Za důležitý předpoklad spolupráce v oblasti zajištění pracovních sil považujeme otevřenost a vstřícnost obou partnerů, podporu managementu a vzájemnou důvěru obou partnerů.

Firemní hodnoty jsou pak především:

   Lidé na prvním místě
   Poctivost
   Profesionalita
   Flexibilita

Samozřejmostí je rovné zacházení a uplatňování pravidla rovných příležitostí. Citlivá problematika pracovně právních vztahů je sledována a konzultována špičkovými odborníky na české pracovní právo a související daňové aspekty. Bezpodmínečné respektování všech platných zákonů a právních norem dává jistotu klientovi, že mu spolupráce nepřináší žádná rizika při jednání s orgány státní správy.

Společnosti PAVMART PSV je komerčně pojištěna pro případ škody způsobené jejím zaměstnancem a je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání (licence MPSV).

Jako personální agentura jsme připraveni jak obchodním partnerům, tak uchazečům o zaměstnání poskytnout své komplexní služby dle individuálních potřeb.

Věříme, že budete s poskytovanými službami spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Velmi rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy – v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

2010 © PAVMART PSV, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
internetové stránky vytvořila firma F&S