Dočasné přidělení Trvalý pracovní poměr Kontakty pro uchazeče Registrační formulář

Dočasné přidělení (agenturní zaměstnávání)


Budete-li žádat o práci v naší agentuře práce, pomůžeme Vám najít vhodné uplatnění a přidělit Vás s ohledem na Vaši kvalifikaci k výkonu práce k jednomu z našich klientů (uživatele), převážně v oblasti automobilového průmyslu. Většinou se jedná o práci dlouhodobého charakteru. Umisťujeme zaměstnance všech dělnických profesí a řemesel.

V případě, že budete splňovat kvalifikační podmínky a budete mít o nabídnutou práci zájem, sepíšeme s Vámi řádnou Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti a dále Závazný pokyn upřesňující uživatele a podmínky přidělení. Je nutné, abyste předložili platný občanský průkaz či cestovní pas a průkaz zdravotní pojišťovny.

Zajistíme Vám ubytování, přihlásíme Vás k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, zajistíme Vám vstupní lékařskou prohlídku a vybavíme Vás náležitými ochrannými pracovními pomůckami a oděvem. Dále budete absolvovat vstupní školení BZOP a PO, případně další školení přímo u uživatele.

Jako Váš zaměstnavatel Vám vedeme veškerou pracovně-právní agendu, vyplácíme mzdu dle smluvních podmínek, odvádíme sociální a zdravotní pojištění a daně. Pro Vás platí, že například na potvrzení o pracovní neschopnosti uvádíte jako svého zaměstnavatele PAVMART PSV a ne uživatele u kterého práci vykonáváte.

Náš koordinátor/ mistr je Vaší kontaktní osobou pro veškeré záležitosti týkající se Vašeho přidělení k uživateli. Tento mistr je zodpovědný za nasazování lidí do směn a je spojovacím článkem mezi Vámi a mistrem ve společnosti/středisku, kde práci vykonáváte. Je nezbytně nutné, aby byl včas informován o jakékoliv skutečnosti, která přímo ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit Vaši práci.

V případě zájmu o zaměstnání nás kontaktujte nebo se zaregistrujte ZDE.

2010 © PAVMART PSV, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
internetové stránky vytvořila firma F&S